Võru Kunstikooli aastanäitus “Nii ja naa, sinna-tänna, üht- ja teistviisi”

Print

Nii nagu varasemaltki, oleme sidunud õppeaasta tööd teema-aastaga, milleks sel korral on LIIKUMINE. Võimalusi liikumiseks on mõõtmatult ja hoomamatult toimub liikumist meie ümber kõige erinevamatel tasanditel.

Kunstikool on oma arengus samuti  pidevas liikumises ja selle näitusega tähistame oma kooli 20. sünnipäeva. Kunstikooli noored on oma töödeks ainest saanud nii oma kogemustest kui ka ühistest aruteludest. Loomulikult on loomerõõmu pakkunud mitmekülgses liikumises arenev maailm meie ümber – nii ja naa, sinna-tänna, üht- ja teistviisi.

Näitusel esinevad eelõppe, põhiõppe I – V kursuse, valikainete ja noortestuudio õppurid.

Samaaegselt aastanäitustega Võru Linnagaleriis saab näha meie kõige nooremate õppurite töid Võru Maksimarketis, väikest valikut vormiõppetöid Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas ja endiste ning praeguste õppurite töid Võru Tervisekeskuses.

Juhendajad Triin Kristerson, Urve Mill, Tiina Suumann ja Daana Loreen Kägra.

Teksti koostas Ülle Hummal